Cennik

Dom Opieki „Afirmacja Życia” jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o i działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654)

Zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych  obejmuje:
Pielęgnację, Opiekę rehabilitacyjną, kontynuowanie leczenie farmakologicznego, promocję zdrowia.

Regulamin organizacyjny Domu Opieki „Afirmacja Życia” jest do wglądu w gabinecie zabiegowo diagnostycznym

- Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne jest dostępna w gabinecie zabiegowo-diagnostycznym
- Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej znajduje się w gabinecie zabiegowo-diagnostycznym
- Wysokość opłat za pobyt pacjenta znajduje się w w gabinecie zabiegowo-diagnostycznym
- Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 znajduje się w gabinecie zabiegowo-diagnostycznym

Cena miesięcznego pobytu:
W pokoju 1-osobowym: 6500 zł/mc
W pokoju 2-osobowym: 6000 zł/mc
W pokoju 3-osobowym: 5800 zł/mc
W pokoju 4-osobowym: 5500 zł/mc

Podane ceny mogą ulegać zmianom ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Krótkoterminowe pobyty za osobodzień wynoszą 300 zł

Wysokość opłat za udzielanie dodatkowych świadczeń zdrowotnych:
Przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych po pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 80 PLN brutto / za dobę

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Jedna kopia dokumentu medycznego w żądanych zakresie jest bezpłatna.

1. Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej: 10,50 gr
2. Kopia dokumentacji medycznej: 0,35 gr
3. Sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych: 2 zł